*به آنها گوش بدهید.

با اینکار نیاز به شنیدن شدن در آنها را ارضا میکنید و همچنین میتواند کمک کند تا آن ها را بفهمید‌.

*کنترل دیدگاه خود را حفظ کنید.

اگر در مورد موقعیت خود دچار سرگردانی شده اید میتوانید از او بخواهید تا به شما زمان بدهد تا در موردش فکر کنید‌.

*واکنش و تایید نشان بدهید.

از بگذارید متوجه شوند که شما حرف آن ها میفهمید.

*موضع خود را مشخص کنید.

این وضعیت را به مکالمه تبدیل کنید نه فریبکاری.

کنترلگری شامل کارهایی مانند تغییر رفتار و ادراک شما می شود و در خانه،محل کار و هرجای دیگر ممکن است رخ بدهد.

جنیس ویلهائر،وبلاگ نویس و نویسنده ی مقاله ی”چگونه در مواجه با افراد فریبکار پیروز شویم”،

به ما توصیه هایی در این مورد می کند.عموما دستکاری های شخصی به ما حس ناراحتی می دهد.درست مانند اینکه دست شما را بپیچانند،نظر و دیدگاه شما را زیرسوال میبرند.

حالت تدافعی،حس گناه،عصبانیت و شرمندگی بهتان دست می دهد؟انگار که دارید مرتکب اشتباهی می شوید؟

این احساسات زنگ خطری برای این هستند تا بفهمید عواطف تان در حال دستکاری شدن هستند.زمانی که متوجه این مسئله شوید می توانید آگاهانه از کنترل شدن و فریب خوردن توسط این افراد جلوگیری بکنید.