روان فیکس | RavanFix

دکتر یاسین نجفی زادگان

دکترای تخصصی روانشناسی

دکتر یاسین نجفی زادگان

دکترای تخصصی روانشناسی

درباره روان فیکس

چند سالی است به عنوان رواندرمانگر فردی در حوزه ی جوان و نوجوان شناخته میشم .

دکتری تخصصی روانشناسی و فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد در همین رشته هستم.

رویکرد درمانی من اگزیستانسیال و درمان های مبتنی بر دلبستگی هستش و در کنار شما هستم تا بهتر از چالش ها و مشکلاتی که در زندگی فردی و اجتماعی گریبانگیر شما هست عبور کنید .

زمینه های فعالیت

فرزندپروری

روابط عاطفی

روانشناسی خانواده

روانشناسی فردی

مجله روانشناسی
روانشناسی در یک دقیقه
مراکز مشاوره حضوری
دوره های غیر حضوری
درباره روان فیکس