Press ESC to close

روانشناسی کودک

چگونه از نقاشی کودکان، به افکار و احساساتش پی ببریم؟

چگونه از نقاشی کودکان، به افکار و احساساتش پی ببریم؟ در روانشناسی کودک، تفسیر نقاشی‌ های او و توجه به نکات ریزی که کشف آنها بی‌شباهت به رمزگشایی نیست، اهمیت…

ادامه مطلب

رنگ های نقاشی کودکمان، چه رازهایی را نشانمان می‌دهند؟

رنگهای نقاشی کودکمان، چه رازهایی را نشانمان می‌دهند؟ در روانشناسی کودک، تفسیر نقاشی او ناگفته‌های بسیاری را از درونیات و افکارش آشکار می‌کند. برای بررسی نقاشی، معمولا از کودک می‌خواهند…

ادامه مطلب