برای بستن رو ESC کلیک کنید

روانشناسی کودک

روانشناسی کودک چیست ؟

روانشناسی کودک باعث شناخت مراحل رشد و خصوصیات رشدی، رفتاری کودک در هر سنی می شود. این علم، نحوه صحیح تربیت و رفتار با کودک در محیط خانه و خارج از آن را آموزش می دهد. مواردی نظیر فرزند پروری، اعتماد به نفس، خلاقیت و بصورت کلی تمام مسائل تربیتی و پرورشی مناسب کودک.

برخی از مسائل و مشکلات مرتبط با کودک

موضوعات و مسائل بسیاری در ارتباط با تربیت فرزند و نحوه برخورد صحیح با آنها وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره کرده ایم:

  • نحوه تحسین کردن، نادیده گرفتن، پاداش دادن، جریمه کردن و محرومیت
  • نحوه گوش کردن به صحبت های کودک و نحوه پاسخ دادن به آنها
  • نحوه برخورد صحیح با مسائل صبحگاهی نظیر خواب آلود بودن، صبحانه نخوردن، شلختگی و …
  • نحوه برخورد صحیح با مسائل شبانگاهی نظیر ترسیدن، بیدار شدن از خواب، شب اداری و …
  • نحوه برخورد صحیح با گریه کردن، پرتاب کردن اشیا، نوشتن در و دیوار و …
  • نحوه برخورد صحیح با کودکی که دروغ می گوید، پرخاشگری می کند، دزدی می کند، ناخن می جود و …

چگونه با کودکم رفتار کنم؟