روانشناسی کودک

روانشناسی کودک چیست ؟

روانشناسی کودک باعث شناخت مراحل رشد و خصوصیات رشدی، رفتاری کودک در هر سنی می شود. این علم، نحوه صحیح تربیت و رفتار با کودک در محیط خانه و خارج از آن را آموزش می دهد. مواردی نظیر فرزند پروری، اعتماد به نفس، خلاقیت و بصورت کلی تمام مسائل تربیتی و پرورشی مناسب کودک.

برخی از مسائل و مشکلات مرتبط با کودک

موضوعات و مسائل بسیاری در ارتباط با تربیت فرزند و نحوه برخورد صحیح با آنها وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره کرده ایم:

چگونه با کودکم رفتار کنم؟