۴ مورد که باید راجع به OCD بدانید

 

1.فقط به تمیز بودن و تمیزکاری مربوط نیست.

افرادی که از OCD رنج می برند می توانند انواعی از افکار وسواسی را تجربه کنند.

۲.قابل درمان است.

علائم OCD به کمک تراپی و دارو میتواند تقلیل یابد‌.

۳.دانشمندان هنوز در حال تحقیق بر روی OCD هستند.

درمان های جدیدی مانند تحریک مغناطیسی مغز در حال بررسی هستند.

۴.افرادی که OCD دارند می توانند زندگی شادی داشته باشند.

 

اختلال وسواس فکری یک اختلال رایج و مزمن است که فرد در آن رفتار و افکار غیر قابل کنترل و مکرر دارد که در آن فرد به اجبار حس می کند باید انجام یک کار را بار ها و بارها تکرار کند‌.

روانپزشک اریک هالندر این اختلال را درمان پذیر می داند.

برخلاف کلیشه های موجود درباره OCD،این وسواس میتواند از روی نگرانی و افکار تابو بر طیف وسیعی متمرکز باشد مانند ترس از گرفتن بیماری و یا نا خواسته آسیب زدن به کسی.

بر اساس نوشته ی هالندر رفتار ها مستقیما تحت تاثیر افکار وسواس گونه هستند.

برای مثال اگر فردی با این اختلال نگران امنیت فرد مورد علاقه اش باشد،ممکن است با این میل شدید که باید هر ده دقیقه به وی پیام دهد تا از امنیتش با خبر باشد،مواجه شود.

درمان های پیشنهاد شده شامل درمان شناختی رفتاری به ویژه نوع مشخصی از آن با عنوان درمان “مواجه سازی و جلوگیری از پاسخ” و دارو درمانی هستند.

هالندر می گوید: در این روش بیمار به همراه روانشناس متخصص،با محرک های مشخصی مواجه می شود که درنتیجه ی درمان، افکار وسواسی را کم می کنند و کمک می کنند تا بیمار با میل اش در برابر عمل به افکار وسواسی مقابله کند و اضطراب پیرامون این کنترل را کاهش بدهد.

همراه با انجام این تراپی مصرف داروهای بازدارنده ی بازجذب سروتونین در خط اول درمان بیماران OCD قرار دارند و تقریبا سه دهه است که درمان قابل قبولی برای بیماران OCD هستند.