۳ عادتی که شما را از پای در خواهند آورد

*ایجاد انتظارات غیر واقعی درباره اینکه شرایط چگونه باید باشد،چه حسی باید داشته باشید و چه دستاورد هایی باید کسب بکنید.

*ناعادلانه خود را با دیگران مقایسه بکنید،بدون در نظر گرفتن همه ی جوانب.

*بیش از حد متعهد شدن به کارها.به انجام چند کار همزمان که میدانید از عهده اشان بر نخواهید آمد و یا زمان کافی برای انجامشان را ندارید متعهد نشوید.

اندیشیدن در بعضی جهات میتواند اثرات طولانی مدت در سلامت روان شما بگذارد‌. “دکتر تئو سائو سایدزو

وی توضیح می دهد که همانطور که خوردن بعضی غذاها باعث افزایش وزن فیزیکی ما می شوند،داشتن بعضی عادات هم باعث اضافه وزن روحی میشوند.

نقطه ی شروع مناسب برای جلوگیری از این اضافه وزن،آگاه بودن است.میتوانیم با پرسیدن این سوال ها از خود شروع کنیم:

آیا این انتظار واقعی است؟

آیا این مقایسه عادلانه است؟

آیا این تعهد هوشمندانه است؟