پرسشنامه آنلاین و رایگان افسردگی (QIDS-SR16)

0%

۱- به خواب رفتن

لطفا یک گزینه که بهتر شما را در 7 روز گذشته توصیف می‌کند، انتخاب کنید.

۲- خوابیدن

لطفا یک گزینه که بهتر شما را در 7 روز گذشته توصیف می‌کند، انتخاب کنید.

۳- بیدار شدن خیلی زود از خواب

لطفا یک گزینه که بهتر شما را در 7 روز گذشته توصیف می‌کند، انتخاب کنید.

۴- خوابیدن به مقدار زیاد

لطفا یک گزینه که بهتر شما را در 7 روز گذشته توصیف می‌کند، انتخاب کنید.

۵- احساس غمگینی

لطفا یک گزینه که بهتر شما را در 7 روز گذشته توصیف می‌کند، انتخاب کنید.

۶- کاهش اشتها

لطفا یک گزینه که بهتر شما را در 7 روز گذشته توصیف می‌کند، انتخاب کنید.

۷- افزایش اشتها

لطفا یک گزینه که بهتر شما را در 7 روز گذشته توصیف می‌کند، انتخاب کنید.

۸- کاهش وزن در (۲ هفته گذشته)

لطفا یک گزینه که بهتر شما را در 7 روز گذشته توصیف می‌کند، انتخاب کنید.

۹- افزایش وزن ( در دوهفته گذشته )

لطفا یک گزینه که بهتر شما را در 7 روز گذشته توصیف می‌کند، انتخاب کنید.

۱۰-تمرکز / تصمیم‌گیری

لطفا یک گزینه که بهتر شما را در 7 روز گذشته توصیف می‌کند، انتخاب کنید.

۱۱- دیدگاه خود

لطفا یک گزینه که بهتر شما را در 7 روز گذشته توصیف می‌کند، انتخاب کنید.

۱۲- افکار مرگ یا خودکشی

لطفا یک گزینه که بهتر شما را در 7 روز گذشته توصیف می‌کند، انتخاب کنید.

۱۳- علایق عمومی

لطفا یک گزینه که بهتر شما را در 7 روز گذشته توصیف می‌کند، انتخاب کنید.

۱۴- سطح انرژی

لطفا یک گزینه که بهتر شما را در 7 روز گذشته توصیف می‌کند، انتخاب کنید.

۱۵- احساس آهسته شدن

لطفا یک گزینه که بهتر شما را در 7 روز گذشته توصیف می‌کند، انتخاب کنید.

۱۶- احساس بیقراری

لطفا یک گزینه که بهتر شما را در 7 روز گذشته توصیف می‌کند، انتخاب کنید.

پرسشنامه آنلاین و رایگان افسردگی (QIDS-SR16)
شما دارای افسردگی نیستید.
این سبک زندگی رو ادامه بده...
شما دارای افسردگی متوسط هستید.
حتما به یک روانشناس مراجعه کنید.
شما دارای افسردگی شدید هستید.
در سریعترین زمان به یک روانشناس و روانپزشک مراجعه کنید.
شما دارای افسردگی خیلی شدید هستید.
حتما در سریعترین زمان ممکن به یک روانشناس و روانپزشک مراجعه کنید.

جهت دریافت کردن آزمون های بعدی ایمیل خود را وارد کنید