راهنمای جامع مقابله با افسردگی

پرسشنامه آنلاین و رایگان افسردگی (QIDS-SR16)

{“results”:{“85sv0”:{“id”:”85sv0″,”title”:”\u0634\u0645\u0627 \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0641\u0633\u0631\u062f\u06af\u06cc \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u062f.”,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:”\u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0631\u0648 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0628\u062f\u0647…”,”redirect_url”:””},”9whrv”:{“id”:”9whrv”,”title”:”\u0634\u0645\u0627 \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0641\u0633\u0631\u062f\u06af\u06cc \u0645\u062a\u0648\u0633\u0637 \u0647\u0633\u062a\u06cc\u062f.”,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:”\u062d\u062a\u0645\u0627 \u0628\u0647 \u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u0627\u0646\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0647 \u06a9\u0646\u06cc\u062f.”,”redirect_url”:””},”f21hh”:{“id”:”f21hh”,”title”:”\u0634\u0645\u0627 \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc...

بیشتر بخوانید

افسردگی و سرماخوردگی بیماری های روانی

{“questions”:{“uop81”:{“id”:”uop81″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0633\u0631\u0645\u0627\u062e\u0648\u0631\u062f\u06af\u06cc \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0647\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0627\u0646\u06cc \u0686\u0647 \u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0644\u06cc \u0627\u0633\u062a\u061f”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“t43v7”:{“id”:”t43v7″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0648\u0633\u0648\u0627\u0633″},”s24c4″:{“id”:”s24c4″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0627\u0641\u0633\u0631\u062f\u06af\u06cc”,”isCorrect”:”1″},”bffx8″:{“id”:”bffx8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0627\u0633\u06a9\u06cc\u0632\u0648\u0641\u0631\u0646\u06cc”}}}}}

بیشتر بخوانید

افسردگی و جنسیت

{“questions”:{“23sib”:{“id”:”23sib”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0627\u0641\u0633\u0631\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0632\u0646\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0631\u062e \u0645\u06cc\u062f\u0647\u062f \u06cc\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0647\u0627 \u061f”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“4jmk5”:{“id”:”4jmk5″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0632\u0646\u0627\u0646″,”isCorrect”:”1″},”14ny2″:{“id”:”14ny2″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0645\u0631\u062f\u0627\u0646″},”exw8j”:{“id”:”exw8j”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0647\u0631 \u062f\u0648″}}}}}

بیشتر بخوانید

مقاله بیخوابی و درمان های آن

{“questions”:{“ny77c”:{“id”:”ny77c”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u06cc\u06a9 \u0633\u0631\u06cc \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u0632\u0648\u062f\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0645\u0648\u0642\u0639 \u0628\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u0634\u0648\u0646\u062f\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u062f\u0686\u0627\u0631 \u0686\u0647 \u0646\u0648\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0628\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f\u061f “,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“eptjr”:{“id”:”eptjr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0628\u06cc\u062e\u0648\u0627\u0628\u06cc \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0647″},”licrk”:{“id”:”licrk”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0628\u06cc\u062e\u0648\u0627\u0628\u06cc...

بیشتر بخوانید