پرسشنامه آنلاین طرحواره‌ های هیجانی لیهی رایگان

توضیحات پرسشنامه طرحواره هیجانی لیهی

این پرسشنامه در سال 2002 توسط لیهی مطرح و ساخته شد و در سال 1390 نیز به تایید و تدوین دکتر حمید پور نیز رسید. هدف پرسشنامه (ESS-P) نشان دادن واکنش شما نسبت به هیجان های مختلف مانند: ترس، خشم و… می باشد که در چهارده مولفه این موارد را می سنجد که عبارتند از: تایید طلبی قابلیت درک احساس گناه ساده انگاری هیجان ها ارزش های والاتر فقدان کنترل کرختی عقلانیت تداوم توافق پذیری پذیرش احساسات نشخوار فکری بیان احساسات سرزنش دیگران

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر پرسشنامه طرحواره هیجانی لیهی

طرحواره های هیجانی: لیهی (2002، به نقل از حمیدپور واندوز،1391) طرحواره‌های هیجانی را با عنوان الگوها، روش ها و راهبردهایی که در پاسخ به یک هیجان استفاده می شوند، تعریف کرده است. (به نقل از بیرانوند، 1393). تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه منظور از طرحواره های هیجانی در این پژوهش، نمره ای است که فرد در مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی (2009) و در ابعاد چهارده گانه آن (تایید طلبی، قابلیت درک، احساس گناه، ساده انگاری هیجان ها، ارزش های والاتر، فقدان کنترل، کرختی، عقلانیت، تداوم، توافق پذیری، پذیرش احساسات، نشخوار فکری، بیان احساسات، سرزنش دیگران) کسب می نماید. این مقیاس دارای گزینه هایی در طیف لیکرت می باشد که از یک تا شش نمره گذاری می شود. هرچه نمره فرد در این مقیاس بیشتر باشد فرد طرحواره های منفی بیشتری را دارد.

ميخواهيم بدانيم كه شمابا احساسات و هيجانات خود چگونه روبرو ميشويد ؟

(برای مثال شما چگونه با احساسات خشم، غم، اضطراب يا احساسات جنسی مواجه ميشويد).

همه ما در چگونگی پرداختن به اين گونه احساسات رفتار متفاوتی داريم (بنابراين پاسخ درست يا غلطی در اين زمينه وجود ندارد).

لطفا” هرجمله را با دقت مطالعه كنيد و به آن پاسخ دهيد و بيان كنيد كه در يك ماه گذشته چگونه با اين احساسات مواجه شده ايد.

1.اغلب فكر ميكنم كه احساساتی را بروز ميدهيم كه ديگران فاقد آنها هستند.
2.داشتن برخی احساسات اشتباه است.
3.چيزهای در مورد خودم وجود داردكه آنها را درك نميكنم.
4.معتقدم بايد با گريه كردن بايد احساسات خود را تخليه كنم.
5.اگر برخی از اين احساسات بامن باقی باشند، احساس ميكنم كنترلم را از دست خواهم داد.
6.ديگران احساسات مرا درك نمیکنند و تاييد نميكنند.
7.احساسات من برای خودم بی معنی است.
8.اگر ديگران تغيير كنند، احساس من بهتر خواهد شد.
9.گاهی ميترسم اين احساسات شديد باعث از دست رفتن كنترل من شوند.
10.از داشتن اين احساسات شرمنده هستم.
11.چيز هايی كه به ديگران آسيب ميرساند به من اسيب نميرساند.
12.واقعا كسی به احساسات من توجه نميكند.
13.مهم است كه نسبت به احساسات خود احساساتی نباشيم و رفتاری منطقی و واقع گرايانه داشته باشيم.
14.وقتی احساس شكست ميكنم، سعی ميكنم به موضوعات مهم زندگی فكر كنم…چه چيزی برای من ارزش محسوب ميشود.
15.احساس ميكنم نميتوانم احساسات خود را به خوبی اظهار كنم.
16.اغلب اشتباهم را باخود تكرار ميكنم.
17.از اينكه نميتوانم احساسات خود را كنترل كنم نگران هستم.
18.بايد در مقابل برخی احساسات مقاومت كرد.
19.احساسات نيرومند فقط زمان كوتاهی طول ميكشند.
20.اغلب از نظر هيجانی احساس خلاء ميكنم، گويی هيچ احساسی ندارم.
21.ديگران باعث ميشوند من دچار احساسات ناخوشايند شوم.
22.وقتی احساس شكست ميكنم،با خودم تنها ميشوم وبه احساس بدی كه دارم فكر ميكنم.
23.فكر ميكنم در مورد افراد احساس كاملا مشخصی دارم.
24.احساسات خود را نمی پذيرم.
25.فكر ميكنم احساسات من مشابه احساسات ديگران است.
26.من دارای ارزش هايی متعالی تری هستم كه به آنها متوسل ميشوم.
27.فكر ميكنم مهم است كه درمورد همه چيز منطقی باشم و معقولانه رفتار كنم.
28.دوست دارم در مورد احساساتم نسبت به خودم كاملا” آگاه باشم.