آزمون آنلاین رایگان سبک دلبستگی – کولینز و رید

پرسشنامه آنلاین سبک دلبستگی کولینز و رید (RAAS)

این پرسشنامه در سال 1990 توسط کولینز و رید به منظور بررسی سبک های دلبستگی در بزرگسالان ساخته شد و در سال 1996 نیز مورد بازبینی قرار گرفت. هدف این پرسشنامه خود ارزیابی از مهارتهای ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به چهره های دلبستگی نزدیک است. پرسشنامه ( RAAS ) دارای 18 سوال است که جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از به هیچ وجه با خصوصیات من تطابق ندارد تا کاملا با خصوصیات من تطابق دارد می باشد.

این پرسشنامه دارای سه مولفه است که عبارتند از:

1- نزدیکی: میزانی که اعتماد آزمودنی را به دیگران می سنجد (D)

2- وابستگی: میزان آسایش در رابطه صمیمیت و نزدیکی هیجانی را اندازه گیری می کند (C).

3- اضطراب: ترس از داشتن رابطه را در ارتباط ها می سنجد (A).

همچنین پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید دارای روایی و اعتبار است.

1.ایجاد ارتباط با دیگران برایم آسان است
2.مشکل به خودم اجازه می دهم که به دیگران وابسته شوم
3.در روابطم اغلب نگرانم که طرف مقابل واقعا دوستم نداشته باشد.
4.آنقدر که من دوست دارم به دیگران نزدیک شوم، دیگران به اندازه من تمایل به این ارتباط ندارند.
5.دوست دارم به دیگران متکی باشم.
6.از اینکه کسی به من نزدیک شود ناراحت نمی شوم.
7.فکر می کنم وقتی به دیگران احتیاج دارم هیچگاه در دسترس نیستند.
8.از اینکه به مردم نزدیک باشم راحت نیستم.
9.در روابطم اغلب نگرانم که طرف مقابلم نخواهد ارتباطش را با من ادامه دهد
10.وقتی احساساتم را به دیگران نشان می دهم، می ترسم که آنها همان احساس را درباره من نداشته باشد.
11.در ارتباطاتم اغلب از خودم می پرسم آیا طرف مقابل واقعا به من توجه دارد؟
12.به راحتی می توانم با دیگران روابط دوستانه نزدیک برقرار کنم
13.وقتی کسی خیلی با من صمیمی می شود عصبی می شوم.
14.می دانم وقتی که به دیگران نیاز داشته باشم، آنها در دسترس خواهند بود.
15.دلم می خواهد به مردم نزدیک شوم اما می ترسم که به من صدمه بزنند.
16.فکر می کنم که مشکل است که آدم به دیگران کاملا اعتماد کند.
17.اغلب مردم می خواهند با من صمیمی تر از آن حدی بشوند که من احساس راحتی می کنم.
18.مطمئن نیستم که بتوانم به افرادی تکیه کنم که به هنگام نیاز در دسترس باشند.